gudstjenester
i Hornstrup Kirke

På grund af nye strammede restriktioner,
har alle gudstjenester i forbindelse med jul og nytår været aflyst.

  

Nu må der fra søndag d. 10.januar holdes gudstjenester.

 
Dog fortsat med de restriktioner som vi allerede kender i forhold til forsamlingsstørrelse, længde på gudstjenesten, salmesang osv.- og måske flere.

Det samme rerstriktioner gælder også for bryllupper, begravelser og bisættelser.

Alle andre af kirkens aktiviteter opfordrer biskopperne til,
at vi aflyser - foreløbig indtil d. 17. januar.

Vi afventer nu de endelige retningslinjer fra biskoppen.