Kirkefolder
 

              Se hæftet her...

I forbindelse med Hornstrup Kirkes 875-årsjubilæum
blev der fremstillet et hæfte om kirkens historie.

Hæftet kan fremover købes for 20 kr. i våbenhuset eller i sognegården.