Hvad gør man...

Den personregistrering, som folkekirken udfører for staten,
skal fremover foregå digitalt.

Det sker via
www.borger.dk og ved hjælp af NemID.

Ved tvivlsspørgsmål kan henvendelse ske til:
Kirkekontoret, Tlf.: 20 82 48 32

 
FØDSEL
meldes nu automatisk via www.borger.dk  

Sker det ikke, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Hvis man ikke er gift, afleveres en såkaldt Omsorgs- og Ansvarserklæring
senest 28 dage efter fødslen til Kirkekontoret.

 

  DÅB
aftales ved henvendelse til præsten,
som mødes med forældrene ca. en uges tid før dåben.
Barnets navn oplyses samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.

 

  NAVNGIVELSE
sker via www.borger.dk senest ½ år efter fødslen.

 

  NAVNEÆNDRING
sker ved at udfylde, betale (500 kr. inden sagsbehandlingen) og
indsende ansøgning med NemID på
www.borger.dk  
Den bliver automatisk sendt til den myndighed,
som skal behandle ansøgningen.

 

  BRYLLUP/VIELSE
aftales med præsten i god tid.
Prøvelsesattest før indgåelse af
ægteskab kan fås ved digitalt at udfylde ægteskabserklæring på www.vejle.dk/vielse fra 4 mdr. før vielsen eller på
www.vejle.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/parforhold-og-aegteskab.aspx  
(begge parter skal have NemId)
eller ved direkte henvendelse til borgerkontoret i bopælskommunen.
 

Før vielsen finder en samtale sted med præsten vedrørende ritual, salmer mm.

 

  DØDSFALD
anmeldes senest 2 dage efter til præsten i bopælssognet.
Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten. Graveren kontaktes vedrørende gravsted.